Wereldburgers - bron: drie bekende wereldburgers

 

prinsclausPrins Claus
Prins Claus (foto rechts) heeft ooit gezegd: “Ik weet niet hoe het is Nederlander te zijn. Ik heb verschillende loyaliteiten en ik ben wereldburger en Europeaan en Nederlander.” Prins Claus was oprecht betrokken bij vraagstukken van armoede in de wereld en tegelijkertijd was hij een Nederlander, geboren in Duitsland.

Erasmus
De filosoof, humanist en theoloog Erasmus (ca 1469-1536) beschouwde zich als wereldburger. Zijn motto was: “Heel de wereld is mijn vaderland.”
Een uitspraak van hem uit zijn boek ‘Lof der Zotheid’ luidt: “Ik wil een wereldburger zijn en iedereen toebehoren, of nog liever: ik wil een niet-burger zijn”.

Socrates
Socrates, de Griekse wijsgeer (ca 470 v. Chr.-399 v. Chr.) deed hierover de volgende uitspraak: “Ik ben Athener noch Griek, ik ben een burger van de wereld”.

 

 

verwante lessen

Login Form