Wereldburgers - dit ga je doen

 


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Lees eerst in je eentje de brontekst ‘Wat doen de VN?’. Daar krijg je 5 minuten de tijd voor.

De rest van de tijd besteed je samen met je klasgenoten aan het in elkaar zetten van de cursus ‘Wereldburgerschap’. De informatie die je hiervoor nodig hebt, vind je in de andere bronnen van de les.

Maak dan zes groepen. Elke groep kiest een van de volgende hoofdstukken van de cursus uit om te maken:

  1. Globalisering, hoe dat ons leven en ons beeld van de wereld laat veranderen.
  2. Toetsen van informatie aan de hand van bronnen, bijvoorbeeld kranten die hetzelfde onderwerp met hun eigen politieke of levensbeschouwelijke  invalshoeken behandelen;
  3. Feitelijke juiste en objectieve informatie, hoe die te vinden en te herkennen op sociale platforms en andere internetbronnen.
  4. Van hoever komt het nieuws? Onderscheid maken tussen nieuwsbronnen aan de hand van hoeveel aandacht ze geven aan lokaal, nationaal en aan internationaal nieuws.
  5. Een wereldburger in beeld. Beschrijving van een voorbeeld van een wereldburger (ga de uitdaging aan om iemand als voorbeeld te nemen die niet in bronnen in de les wordt genoemd), en
  6. Ben je al een wereldburger? Een toets met vragen die de gebruiker van de cursus helpt nagaan in hoeverre hij of zij al een wereldburger is.

Als iedereen klaar is, kijkt de leerkracht de bijdragen aan de cursus na en voegt ze aaneen tot het eindproduct.

 

verwante lessen

Login Form