Wereldburgers - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als hun cursusboekje:

  • in heldere en correcte taal is geschreven of ingesproken. Dit is belangrijk omdat het hier om lesmateriaal gaat;
  • laat zien dat er voldoende rekening is gehouden met de doelgroep voor wie het bedoeld is;
  • laat zien dat ze de begrippen vermeld in ‘Leerdoelen’ correct hebben gebruikt en uitgelegd, en
  • bij de toets duidelijk maakt wat de gebruiker ervan heeft geleerd over wereldburgerschap.

 

verwante lessen

Login Form