Wereldburgers - wat doen de vn?


mandelaToen Ban Ki-moon secretaris-generaal was van de Verenigde Naties (van 2007 tot 2016), noemde hij Nelson Mandela (1918-2013) (foto rechts) hét voorbeeld van een wereldburger. Mandela vertegenwoordigde volgens Ban de hoogste waarden van de VN. Mandela had vanwege zijn politieke activiteiten van 1963 tot 1990 gevangen gezeten, waarvan 18 jaar op Robbeneiland.

De Verenigde Naties zijn opgericht om oorlogen te voorkomen, mensenrechten te borgen, verdraagzaamheid te bevorderen en welvaart wereldwijd te verhogen. Doel en missie van de VN kunnen direct en makkelijk geassocieerd worden met wereldburgerschap. De VN en de hiertoe horende organisaties vinden het belangrijk dat de mensen zich meer als wereldburger gaan gedragen. Kenmerken van dat wereldburgerschap:

  • Begrip van de sociale en economische ongelijkheid in de wereld;
  • Bereid zijn om iets aan die ongelijkheid te doen;
  • Belangstelling tonen voor andere culturen, en voor natuur en milieu. Die zijn bij uitstek de werkterreinen van respectievelijk de Organisatie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap UNESCO en het Milieuprogramma UNEP;
  • Streven naar een duurzame levenswijze, toepassing van de mensenrechten en democratie;
  • Streven maar vrede en veiligheid in de hele wereld.

 

verwante lessen

Login Form