Wereldburgers


Wat er in de wereld om ons heen gebeurt heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Mensen komen vanuit de hele wereld naar hier en brengen hun gewoonten, opvattingen en religies mee. Nationale identiteiten staan onder druk. Handel is wereldomspannend, net als nieuwsvoorziening en milieuvraagstukken.

wereldburgers

Er zijn mensen die zich hiervoor afsluiten om hun identiteit te beschermen en nog alleen met andere mensen contact zoeken die net zo denken over de wereld als zijzelf. Andere mensen hechten niet alleen aan hun eigen identiteit maar zoeken bewust andere ervaringen op dan waarmee ze vertrouwd zijn en hebben contacten met mensen die een andere belevingswereld hebben dan zijzelf. Die staan meer open voor de behoeften en noden van anderen, dichtbij in eigen kring of juist veraf.

 

verwante lessen

Login Form