'Schrijnende' gevallen - bron: kinderpardon

 
Soms mochten er vluchtelingen jonger dan 18 jaar in Nederland blijven, hoewel ze eigenlijk terug hadden moeten gaan naar hun land van herkomst.

jongevluchteling
Voor die vluchtelingen is namelijk in 2013 kinderpardon geweest en nog een keer in 2019.

Officieel heet dit pardon ‘Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen'. Het was een regeling waarmee kinderen en hun gezinsleden die tot dan toe geen verblijfsvergunning hadden, een verblijfsvergunning konden aanvragen.

In 2019 konden twee groepen kinderen een beroep doen op deze regeling:

  1. Kinderen en hun familie die in 2013 een beroep hadden gedaan op het kinderpardon maar toen waren afgewezen, omdat ze onvoldoende hadden meegewerkt aan hun vertrek. Die hoefden bij de regeling van 2019 alleen aan te tonen dat ze tijdens hun verblijf in Nederland voorbereid waren geweest op hun vertrek. Ook hoefden ze niet opnieuw een aanvraag te doen voor het Kinderpardon.
  2. Kinderen die niet eerder een aanvraag voor het kinderpardon hadden ingediend, maar die daar door de versoepelde regels nu wellicht wel voor in aanmerking dachten te komen. Zij moesten zelf een aanvraag indienen voor het Kinderpardon.

Bij de tweede groep werden meer aanvragen afgewezen dan bij de eerste groep, omdat kinderen nog geen asielaanvraag hadden ingediend, omdat ze niet tenminste al 5 jaar na de asielaanvraag in Nederland waren, of omdat hun  aanvraag niet 5 jaar voor hun 18e levensjaar was ingediend. Afwijzingen waren er ook in geval van identiteitsfraude, gevaar voor de openbare orde of omdat hem of haar al om een andere reden een verblijfsvergunning was verleend. Ten slotte zijn niet alle aanvragen afgehandeld geweest, bijvoorbeeld omdat de aanvrager tijdens de behandeling ervan was overleden.

Als van iemand de aanvraag was afgewezen, kon hij of zij toen tegen deze afwijzing een bezwaarschrift indienen. Levert dat een nieuwe afwijzing op, dan kon de aanvrager in beroep bij de rechtbank.

Dat minderjarige vluchtelingen al enkele jaren in Nederland hebben gewoond, als ze horen of ze mogen blijven of niet, komt omdat het tijd kost om hun asielaanvraag te behandelen. Niet alleen omdat dit met grote zorgvuldigheid gebeurt, maar soms ook doordat de aanvrager tot twee maal toe in beroep gaat tegen een afwijzing. Bij elkaar kan de hele afhandeling van de asielaanvraag 2 jaar duren. En na de definitieve afwijzing van hun aanvraag blijven sommige aanvragers in Nederland wonen.

 

verwante lessen

Login Form