'Schrijnende' gevallen - wat doen de vn?

 
In 1951 trad het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties in werking. Hierin staat precies wat men onder een vluchteling dient te verstaan. Ieder land dat dit verdrag heeft getekend, is verplicht om vluchtelingen asiel te verlenen en onder te brengen in het land tot het weer veilig is om terug te keren naar eigen land. Ook Nederland heeft dit verdrag getekend.

Vanaf 2001 houden de Verenigde Naties de Wereldvluchtelingendag (op 20 juni) om aandacht te vragen voor het lot van de vluchtelingen wereldwijd.

Op 14 december 1950 richtten de Verenigde Naties een speciaal hulpbureau voor vluchtelingen op, het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen UNHCR, met aan het hoofd de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Het hoofdkantoor kwam in Genève te staan. Op moment van schrijven is Filippo Grandi de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

unhcr

UNHCR zorgt voor noodhulp aan vluchtelingen. Denk daarbij aan voedsel, geneesmiddelen, schoon drinkwater en tenten of barakken. De UNHCR helpt ook vluchtelingen bij hun terugkeer naar hun eigen land of bij het opbouwen van een nieuw bestaan in hun gastland. De praktijk wijst namelijk uit de meeste vluchtelingen meerdere jaren lang niet kunnen terug kunnen naar hun eigen land.

Noodhulp aan vluchtelingen komt ook van het Wereldvoedselprogramma WFP van de Verenigde Naties en van het Office for the Coördination of Humanitarian Affairs OCHA. Dit orgaan van de Verenigde Naties komt in actie als een grote groep mensen getroffen is door een wervelstorm, tsunami of een andere ramp. Vaak moet zo'n groep uitwijken naar een ander gebied.

 

verwante lessen

Login Form