'Schrijnende' gevallen - opdracht


opdrachtWelke regels hanteert de Nederlandse overheid bij het al of niet verlenen van asiel en een verblijfsvergunning aan vluchtelingen? Waarom komt het af en toe voor dat een vluchteling die al jaren in Nederland woont, alsnog terug wordt gestuurd naar zijn of haar land van herkomst? En wanneer is een vluchteling die terug moet naar zijn eigen land een ‘schrijnend’ geval?

Dat zoeken juillie uit.

Daarna bestuderen jullie enkele voorbeelden van ‘schrijnende’ gevallen aan de hand van de volgende vragen:

  • Waarom is de vluchteling in kwestie naar Nederland gekomen?
  • Mocht de vluchteling uiteindelijk in Nederland blijven of moest hij of zij het land uit?
  • Op welke gronden is deze uiteindelijke beslissing genomen?
  • Welke rol hebben de berichtgeving over het geval en/of het werk van actiegroepen gespeeld bij het nemen van de uiteindelijke beslissing met betrekking tot dit  ‘schrijnende’ geval?
  • Ben je het eens met die beslissing of niet en waarom?
  • Hoe zou je, indien je dat nodig vindt, de huidige wetgeving inzake asiel aanpassen naar aanleiding van jouw casus?

Je doet verslag van je onderzoek en doet, indien je dat nodig vindt, aanbevelingen om de huidige asielwetgeving bij te stellen.

 

verwante lessen

Login Form