'Schrijnende' gevallen


Vluchtelingen zijn mensen die vanwege oorlog, vervolging of een rampjaar naar een ander land zijn uitgeweken. Ook gaan er mensen weg uit hun land omdat hun toekomst in hun woongebied uitzichtloos is door armoede en werkloosheid. Dat zijn migranten of gelukszoekers.

Omdat Nederland het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties heeft getekend, moet het vluchtelingen opnemen en asiel verlenen.

bosnischevluchtelingenBosnische vluchtelingen komen aan bij het asielzoekercentrum in de Ripperda-kazerne in Haarlem in 1992

Maar wie Nederland als vluchteling binnenkomt, moet aantonen dat hij of zij in aanmerking komt voor asiel en verblijf in Nederland. Wie daar niet voor in aanmerking komt, moet terug naar zijn of haar eigen land. Ook komt het voor dat iemand die als vluchteling Nederland binnen is gekomen na jaren alsnog wordt teruggestuurd naar zijn of haar land van herkomst.

Maar af en toe mag iemand alsnog in Nederland blijven nadat hem of haar te verstaan is gegeven dat hij of zij terug moet naar eigen land omdat het om een ‘schrijnend’ geval gaat.

 

verwante lessen

Login Form