Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland - bron: duurzame ontwikkelingsdoelen


Vanaf 2000 streefden de lidstaten van de Verenigde Naties acht zogenaamde Millenniumdoelen na. Een verklaring met die acht doelen werd in 2000 aangenomen door de 189 landen die destijds aangesloten waren bij de Verenigde Naties. Die doelen moesten in 2015 zijn behaald. Het eerste doel was bijvoorbeeld het uitbannen van extreme armoede en honger.

In 2015 stelden de Verenigde Naties een nieuwe lijst van zeventien doelen op die in 2030 moeten zijn behaald, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Ga naar https://www.sdgnederland.nl/sdgs/ om deze doelen te bekijken. Op deze webpagina is voor elk doel een icoon opgenomen. Als je op een icoon klikt, verschijnt er een webpagina met een uitgebreide beschrijving van het doel en een officiële omschrijving ervan.

Bij doel 4 Kwaliteitsonderwijs staat bijvoorbeeld: “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.”

sdg4

 

verwante lessen

Login Form