Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien waarin economische, sociale en culturele rechten verschillen van politieke rechten.
  • De leerlingen kunnen in dit verband uitleggen wat wordt bedoeld met ‘afdwingbaar’, en ‘niet-afdwingbaar’.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom je, aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, kunt beoordelen in hoeverre de Nederlandse overheid de economische, sociale en culturele rechten van de Nederlandse burgers waarborgt.

 

verwante lessen

Login Form