Verbeter de wereld, om te beginnen in Nederland


In verschillende verklaringen, verdragen en andere teksten valt te lezen hoe we de wereld voor iedereen beter kunnen en moeten maken. Twee voorbeelden hiervan zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties en de Nederlandse Grondwet. Volgens beide teksten hebben we rechten. Dat zijn politieke rechten die je moeten beschermen tégen onze overheid, en daarnaast economische, sociale en culturele rechten, die ervoor moeten zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan zonder zorgen of gebrek heeft. Voor het waarborgen van die economische, sociale en culturele rechten moet de overheid zich inspannen.

In hoeverre de overheid van alle lidstaten van de Verenigde Naties die rechten waarborgt, is te toetsen aan een verklaring die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen. Die verklaring bevat zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2030 behaald moeten zijn. Tot dan toe wordt jaarlijks bijgehouden welke vorderingen iedere lidstaat hierin heeft gemaakt.

duurzameontwikkelingsdoelen

 

verwante lessen

Login Form