Pluriforme samenleving - bron: dag van de dialoog


Acculturatie verloopt in Nederland lang niet altijd even gladjes. Met regelmaat doen zich strubbelingen voor in de contacten tussen diverse groepen in de samenleving.

Dat was bijvoorbeeld te merken op en kort na 11 september 2001 toen islamitische terroristen vier vliegtuigen kaapten in de Verenigde Staten om ze  tegen tevoren gekozen doelwitten te pletter te laten slaan. Twee vliegtuigen boorden zich in de torens van het World Trade Center in New York en een derde in het Pentagon in Washington D.C.

Na deze aanslagen nam de al bestaande afkeer onder Nederlanders tegen moslims en hun godsdienst toe. Dat was bijvoorbeeld te merken tijdens voetbalwedstrijden als toeschouwers spreekkoren aanhieven met kwetsende teksten gericht tegen spelers van de uitspelende club die moslim zijn.

Mede daarom werd er vanaf 2002 op steeds meer plaatsen in Nederland en België een 'Dag van de Dialoog' georganiseerd.

dagvandedialoog

De 'Dag van de dialoog' is een speciale dag, waarop mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen voor een 'goed gesprek'. De eerste Dag van de Dialoog in 2002 was het initiatief van de gemeente Rotterdam.

Lees hierover meer op https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/9196-dag-van-de-dialoog.html.

 

verwante lessen

Login Form