Pluriforme samenleving - bron: acculturatie


Sommige inwoners van Nederland hebben wortels in het buitenland. Op de afbeelding is te zien in elke landen die wortels liggen.

Elke groep met wortels in een bepaald land heeft Nederland verrijkt met zijn eigen gewoonten, gebruiken en opvattingen. Elke groep heeft die eigen gewoonten,  gebruiken en opvattingen ontleend aan het cultuurgebied waar het land waar de groep zijn wortels in heeft, in ligt.

statistiek

Dat er buitenlanders met een eigen cultuur in Nederland zijn komen wonen, is niet iets van de laatste jaren. Als je maar lang genoeg teruggaat in de tijd, merk je dat bijna iedereen in Nederland wel buitenlandse voorouders heeft. Meer informatie hierover vind je op https://www.vijfeeuwenmigratie.nl/.

Daarom is Nederland nu een samenleving waarin allerlei verschillende culturen een plaats hebben. En al bestaan die verschillende culturen naast elkaar, ze beïnvloeden elkaar ook. Dat gebeurt op school, op de werkplek, in de politiek, in de sport, enzovoort. Die wederzijdse cultuurbeïnvloeding heet acculturatie. Iedereen in Nederland neemt elementen over van andere culturen. Maar er blijven verschillen.

 

verwante lessen

Login Form