Pluriforme samenleving - dit ga je doen


werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

Kijk eerst naar de video van SchoolTV. Hier krijg je 15 minuten de tijd. Je krijgt nog eens 15 minuten om de bronnen ‘Cultuurgebieden’ en ‘Acculturatie‘ te lezen. Dat doe je in je eentje.

Daarna stellen jullie voor de gemeente waar jullie school in staat het Gemeentelijk Integratie Plan op. Dat doen jullie in groepen van drie of vier en je krijgt er 50-60 minuten de tijd voor.

Iedere groep kiest een van de volgende thema’s in het plan:

  • Zijn er herhaaldelijk conflicten tussen leden van twee of meer culturele groepen (bijvoorbeeld naar aanleiding van overlast)? Als die er zijn, gebruik dat als aanleiding tot en aanloop naar het eigenlijke plan;
  • Sport en andere vorm van recreatie;
  • Kunst en muziek;
  • Familieleven;
  • Het dagelijks eten;
  • Levensbeschouwing. Je hebt meer met elkaar gemeen dan je misschien denkt.

Dan aan de slag.

Lees samen de overige bronnen in de les door. Werk dan samen jullie deel van het plan uit en schrijf het uit. Neem, behalve als je het eerste thema hebt gezien in je bijdrage mee welke openbare voorzieningen in de gemeente voor het uitvoeren van jullie deel van het plan te gebruiken zijn.

Laat je bijdrage aan de leerkracht lezen. De laatste 10 minuten neemt je leerkracht de bijdragen met jullie door.

Ten slotte bundelt je leerkracht de bijdragen tot uit uiteindelijke plan en stuurt die naar de burgemeester en wethouders van de gemeente.

 

verwante lessen

Login Form