Pluriforme samenleving - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen cultuur, cultuurgebied, acculturatie, socialisatieproces, internalisering, pluriformiteit, assimilatie en integratie.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom er in Nederland mensen uit verschillende cultuurgebieden wonen en dat Nederland dus een pluriforme samenleving heeft.
  • De leerlingen weten wat cultuurrelativisme en cultuuruniversalisme zijn. Ze kunnen benoemen hoe meerdere etnische en culturele groepen in Nederland verschillende opvattingen hebben. Ze kunnen duidelijk maken hoe die groepen in Nederland met elkaar zouden moeten samenleven.
  • De leerlingen hebben een globaal beeld van hoe de Nederlandse regering de Nederlandse burgers aanstuurt bij hun omgang met mensen van een andere culturele groep of etnische afkomst dan van henzelf.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Verenigde Naties de eigenheid van culturen in Nederland en wereldwijd helpen waarborgen.

 

verwante lessen

Login Form