Pluriforme samenleving

 

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties luidt:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

velegezichten

Maar hoe breng je die plicht in dit artikel in praktijk in een pluriforme (veelvormige) samenleving, een samenleving  met mensen uit meerdere groepen die op cultureel gebied en andere gebieden van elkaar verschillen? In geen enkele lidstaat van de Verenigde Naties zul je een uniforme samenleving vinden, een samenleving waarin iedereen tot een en dezelfde groep hoort.

Dus ook Nederland is een pluriforme samenleving.

 

verwante lessen

Login Form