Omar Hassan Ahmar al-Bashir - wat doen de vn?

 
Hoe gingen de Verenigde Naties om met de oorlog in Darfur en de nasleep ervan? Hier volgt een reconstructie.

2003
In augustus 2003 breekt in Darfur oorlog uit. Dan valt het regeringsleger samen met de Janjaweed twee rebellerende organisaties aan, de JEM en de SLA die hun basis in Darfur hebben. Tijdens de oorlog maken alle partijen zich schuldig aan moordpartijen en andere wreedheden.

2004-2005
De Veiligheidsraad neemt Resolutie 1590 aan. Dat bepaald dat er een vredesmacht zal worden geïnstalleerd. De Soedanese regering beloofd aan de vredesgesprekken mee te werken. De eerste vredesmissie is United Nations African Mission In Darfur UNAMID.

unamidEen patrouille van UNAMID in Noord-Darfur

De taak van UNAMID is de bescherming van burgers, het bijdragen aan veiligheid voor humanitaire hulp, het monitoren en verifiëren van de vredesovereenkomsten, het ondersteunen van het politieke proces, de promotie van mensenrechten en het monitoren van de situatie aan de grenzen met Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek. Er doen Afrikaanse landen mee aan de missie. De UNAMID wordt later omgezet in de United Nations Mission in Sudan UNMIS.

De Veiligheidsraad van de VN nam nog andere resoluties aan. We hebben er een paar geselecteerd:

2004
Resolutie 1556 van de Veiligheidsraad werd door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 30 juli 2004 en legde een wapenembargo op tegen alle niet-overheidsentiteiten in Soedan. De resolutie werd aangenomen met 13 stemmen voor, geen tegen en 2 onthoudingen van China en Pakistan.

2004
Resolutie 1564 werd op 18 september 2004 aangenomen door de VN-Veiligheidsraad. Elf leden stemden voor en vier, Algerije, China, Pakistan en Rusland, onthielden zich. Krachtens de resolutie werd een internationale onderzoekscommissie opgericht naar de mensenrechtenschendingen in de Soedanese regio Darfur.

2005
Resolutie 1593 werd op 31 maart 2005 aangenomen door de VN-Veiligheidsraad met elf tegen nul stemmen bij vier onthoudingen, namelijk van Algerije, Brazilië, China en de Verenigde Staten. Deze resolutie verwees de kwestie-Darfur naar het Internationaal Strafhof. Het was de eerste keer dat de Veiligheidsraad gebruik maakte van de mogelijkheid om een zaak naar dit hof te verwijzen.

2007
Resolutie 1779 werd op 28 september 2007 unaniem door de VN-Veiligheidsraad  aangenomen en verlengde het waarnemingspanel dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met ruim een jaar.

2008
Resolutie 1828 werd op 31 juli 2008 door de VN-Veiligheidsraad aangenomen. De resolutie werd met veertien stemmen voor en de onthouding van de Verenigde Staten goedgekeurd en verlengde de hybride vredesmacht met de Afrikaanse Unie in Darfur met een jaar

2009
Resolutie 1891 unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 13 oktober 2009. De resolutie verlengde het waarnemingspanel dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met een jaar.

2010
Resolutie 1945 werd door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 14 oktober 2010 met veertien stemmen voor en een onthouding van China. De resolutie verlengde het mandaat van de waarnemers van het wapenembargo tegen Darfur opnieuw met een jaar. China onthield zich omdat het land de objectiviteit van de waarnemers in twijfel trok.

 

verwante lessen

Login Form