Botsende mensenrechten - bron: identiteitsverklaring

 
Scholen mogen aan ouders vragen om een verklaring (de identiteitsverklaring), te ondertekenen. Hierin staat wat de school belangrijk vindt en wat het profiel van de school is. De ouders stemmen er dan mee in dat hun kind wordt opgeleid volgens de ideeën van de school. Een identiteitsverklaring komt vooral voor bij reformatorische scholen.

Hierover ontbrandde in 2020 een fel maatschappelijk debat. Dat haalde niet alleen uitgebreid het nieuws, maar werd ook gevoerd aan het Binnenhof. Het draaide om de volgende vragen:

  • Mag een school of scholengemeenschap met een levensbeschouwing van de ouders van hun leerlingen eisen of hen minstens dringend aanbevelen die verklaring te ondertekenen?
  • Mag de school of scholengemeenschap leerlingen weigeren toe te laten, als hun ouders niet uitdrukkelijk beloven de levensbeschouwing van de school of scholengemeenschap te onderschrijven en er loyaal aan te zijn?
    hoornbeeckcollegeHet Hoornbeeck–college in Apeldoorn is een voorbeel van een Reformatorische school

Het debat hierover was extra fel omdat in een identiteitsverklaring soms staat dat de ondertekenaar seks tussen mensen van hetzelfde geslacht en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht af moet wijzen. Deze twee zaken vinden sommige mensen in strijd met hun geloofsleer en dus verwerpelijk.

Dat is pijnlijk voor betrokken leerlingen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht en niet (alleen) tot mensen van het andere geslacht. Voor alle betrokken leerlingen is het ook pijnlijk, omdat de keuze voor een school bijna altijd door hun ouders wordt gemaakt.

 

verwante lessen

Login Form