Botsende mensenrechten - bron: openbaar en bijzonder onderwijs

 
Al in de 19e eeuw stichtte niet alleen de overheid scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook organisaties van burgers mochten dat doen. Dat mag nog steeds, zo valt af te leiden uit Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet (zie 'Bron: UVRM, EVRM, Vrouwenverdrag en Grondwet').

Scholen van de overheid zijn openbare scholen die voor alle leerlingen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond, toegankelijk zijn. Scholen die niet door de overheid zijn gesticht, maar door een organisatie of een burger, zijn bijzondere scholen. Die hebben meestal een levensbeschouwelijke identiteit, al zijn er ook bijzondere scholen die een bijzonder soort onderwijs geven. Montessorischolen of jenaplanscholen bijvoorbeeld.

Het voordeel voor ouders van deze tweedeling is dat ze voor hun kinderen een school kunnen kiezen die past bij hun levensovertuiging. Een nadeel is dat aankomende leerkrachten en leerkrachten die naar een andere school overstappen, niet altijd kunnen gaan werken bij een school naar hun keuze. Het komt namelijk voor dat een bijzondere school alleen leerkrachten aanneemt en aan het werk zet die dezelfde levensovertuiging hebben als de school zelf.

schoolgebouwMontessorischool Steigereiland in Amsterdam

 

verwante lessen

Login Form