Botsende mensenrechten - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 75 minuten de tijd, inclusief een nabespreking.

Lees eerst in je eentje de bron 'UVRM, EVRM, Vrouwenverdrag en Grondwet'.

Je krijgt er 15 minuten de tijd voor.

Zoek twee of drie klasgenoten om samen het groepsgedeelte van de opdracht te doen. Voor dat gedeelte krijg je zo'n 45 minuten.

Kies met je groep een van de volgende dossiers:

  1. Wel of geen passief kiesrecht voor vrouwen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij SGP. Lees daarover de bronnen 'SGP-Vrouwenstandpunt' en 'Clara Wichmann'.
  2. Scholen die de ouders van hun leerlingen een identiteitsverklaring laten tekenen. Lees hierover de bronnen 'Openbaar en bijzonder onderwijs', 'Identiteitsverklaring' en 'Vrijheid van onderwijs'.

Heb je Dossier 1 bestudeerd, stel dan met je groepsgenoten een verklaring op waarin je uitlegt waarom je het wel of niet eens bent met de uitspraak die het Europees Hof van de Rechten van de Mens in 2012 deed over de zaak waar het dossier over gaat.

Heb je Dossier 2 bestudeerd, stel dan met je groepsgenoten een verklaring op waarin je aangeeft of Artikel 23 uit de Nederlandse Grondwet al of niet moet worden aangepast of verwijderd.

Presenteer je verklaring aan de klas en je leerkracht.

Aan de hand hiervan houdt je leerkracht met jullie een bespreking.

Lukt het om over beide dossiers een slotverklaring te maken, dan is dat prima. Als het niet lukt, is dat niet erg, want in beide gevallen kan de zaak gevoelig liggen.

 

verwante lessen

Login Form