Botsende mensenrechten - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen twee verschillen benoemen tussen een internationale verklaring enerzijds en een internationaal verdrag en de Nederlandse Grondwet anderzijds.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van twee kwesties die in Nederland hebben gespeeld, aantonen hoe het recht op gelijke behandeling in de UVRM, het EVRM, het VN-Vrouwenverdrag en de Nederlandse Grondwet, kan botsen met een of meer andere rechten, genoemd in deze teksten.

 

verwante lessen

Login Form