We can do it - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen aan de hand van twee voorbeelden uitleggen hoe krapte op de arbeidsmarkt heeft bijgedragen tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Tweede Feministische Golf heeft bijgedragen aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
  • De leerlingen hebben gezien welke statistische maatstaven de Verenigde Naties hanteren om de gelijkheid of ongelijkheid tussen vrouwen en mannen te meten en veranderingen daarin vast te leggen. De leerlingen hebben ook gezien welke organisaties binnen de VN zich hiermee bezighouden.

 

verwante lessen

Login Form