We can do it - bron: (on)gelijkheid vrouwen en mannen

 
De organisatie UN Women van de Verenigde Naties houdt regelmatig bij hoe het is gesteld met de positie van vrouwen in de wereld. Daarbij let de organisatie op de volgende zaken:

 • Aantal meisjes op basisscholen ten opzichte van aantal jongens.
  schoolklas
 • Arbeidsparticipatie door vrouwen:
  1) het percentage vrouwen op het totaal van personen met een leidinggevende positie;
  2) het percentage van werkende vrouwen dat een volledige baan heeft;
  3) het percentage van werkende vrouwen dat eigenaar is van een bedrijf;
  4) het aandeel vrouwen van alle werknemers vergeleken met het aandeel vrouwen in het topmanagement.
 • Percentage vrouwen in het nationale parlement van elk bij de VN aangesloten land.
 • Het aandeel vrouwen in het totaal van rechters bij internationale rechtbanken.

Ook gaat UN Women regelmatig na in welke mate vrouwen zelf besluiten nemen over hun eigen gezondheid, over grote aankopen, dagelijkse boodschappen, bezoek aan familieleden en welk voedsel er gekookt wordt.

unwomen

Zie voor recente gegevens over de positie van meisjes en vrouwen de tekst ‘Facts and figures’ op https://www.unwomen.org/en/what-we-do/youth/facts-and-figures.

verwante lessen

Login Form