We can do it - opdracht


opdrachtHoe komt het dat steeds meer vrouwen buitenshuis zijn gaan werken? Hoe vanzelfsprekend is het nu echt dat vrouwen buitenshuis werken en overal hetzelfde werk kunnen doen als mannen?

Is op dit gebied alles al bereikt wat actievoerders van de Tweede Feministische Golf voor ogen hadden in de jaren’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw? Of is er wat dat betreft nog steeds werk aan de winkel?

En vind je dat het werk dat vrouwen van oudsher binnenshuis deden en nog doen - met inbegrip van mantelzorg voor familieleden en kennissen - net zo gewaardeerd wordt als het werk dat mensen buitenshuis doen. En dat mannen ook meer bijdragen aan de werkzaamheden binnenshuis?

 

verwante lessen

Login Form