Voedsel voor iedereen - wat doen de vn?

 
Landbouw en voedselvoorziening zijn het werkterrein van drie organisaties binnen de Verenigde Naties. Dat zijn:

faoOrganisatie voor Voedsel en Landbouw FAO
Het is in 1945 opgericht in Québec, Canada en heeft als doel het bestrijden van honger in de wereld. Het hoofdkantoor van de organisatie is in 1951 verhuisd van Washington D.C. naar Rome, Italië, waar het nu nog gevestigd is.

Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling IFAD
Het financiert agrarische projecten in ontwikkelingslanden. Het IFAD is opgericht in 1976 en net als de FAO gevestigd te Rome, Italië.

Wereldvoedselprogramma WFP
Het is een organisatie gericht op het bieden van voedsel- en andere hulp in gebieden waar oorlog is, of waar een oorlog net is afgelopen en in gebieden die getroffen zijn door een natuurramp. Het is in 1962 van start gegaan door noodhulp te bieden aan Algerijnse vluchtelingen die terugkeerden naar hun land, aan slachtoffers van een orkaan in Thailand en van een aardbeving in Iran. De formele oprichting van het WFP kreeg een jaar later zijn beslag. Toen werd zijn hoofdkwartier gevestigd in Rome, Italië.

In 2015 hebben de Verenigde Naties zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld, die in 2030 moeten zijn behaald. De tweede hiervan luidt dat in 2030 honger en ondervoeding de wereld uit moeten zijn. Hiertoe heeft de WFP op ‘Our Vision: five steps to Zero Hunger’ een stappenplan opgesteld. Klik daarop als je er meer over wilt weten.

Op de lijst van Duurzame Ontwikkelingsdoelen staan er nog drie die onder meer betrekking hebben op voedsel:

  • 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
  • 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.
  • 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzame gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

 

verwante lessen

Login Form