Voedsel voor iedereen - bron: vleesmenu 2

 
Biologische landbouw
In supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen, zijn voedselproducten te koop met de aanduiding ‘biologisch’ op het etiket. Langzaam  maar zeker wordt het aandeel van deze producten op de markt voor voedselproducten groter.

Deze producten komen van biologische landbouwbedrijven. Dat zijn bedrijven waar geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt. In de biologische veehouderijen krijgen dieren biologisch voedsel te eten en meer ruimte om zich te bewegen en kunnen ze zich meer gedragen zoals ze in de vrije natuur zouden doen.

Viskwekerijen
In sommige pretparken kun je in een vijver naar forellen vissen die door de beheerders worden uitgezet. Daarna worden ze ter plekke voor je klaargemaakt. Maar het overgrote deel van de vis die we eten, wordt gevangen op zee en in rivieren. Wel wordt tegenwoordig steeds meer vis gekweekt in speciale viskwekerijen.

viskwekerij

Een nadeel van de visvangst is dat je niet meer vis kan vangen dan er door voortplanting bijkomt. Doet men dat wel, dan loopt de vangst terug, omdat lang niet alle vissen de tijd krijgen om volwassen te worden en zich voort te planten. Er is dan sprake van overbevissing.

Een nadeel van visserij met (grote) schepen en netten is de bijvangst. Naast het soort vissen dat men wil hebben, haring bijvoorbeeld, komen er ook andere soorten vis in de netten te zitten, en soms ook zeezoogdieren als dolfijnen. Bijvangst is vaak te vermijden door de afmeting van de mazen van de netten nauwkeurig af te stemmen op de afmetingen van het soort vis dat men wil vangen.

Netten die over de zeebodem worden gesleept, vernielen de flora en de fauna op de zeebodem.

Ten slotte vinden dierenliefhebbers en -activisten dat vissen die met hengels of netten worden binnengehaald, vaak onnodig veel pijn lijden.

Dus waarom niet in afgesloten stukken water zalm en andere eetbare vissoorten kweken.
Meer weten? Lees dan bijvoorbeeld ‘Kweekvis’ op https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/dieren/vissen/.

 

verwante lessen

Login Form