Voedsel voor iedereen - bron: vegetarisch eten 1


Het eten van vlees is een teken van welvaart. Toen Vincent van Gogh in 1885 het schilderij ‘De aardappeleters’ maakte, was vlees in Nederland een luxeartikel dat lang niet bij iedereen elke dag op tafel verscheen. De meeste mensen waren te arm om elke dag vlees te kunnen eten. Nu vrijwel iedereen in Nederland in welvaart leeft, is het wel anders. In 2019 bijvoorbeeld aten de Nederlanders gemiddeld 77,8 kilo vlees, volgens het artikel ‘Nederland eet meer vlees, voor het tweede jaar op rij’ van Trouw.

Ook in andere landen is de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking gestegen naarmate de welvaart er toenam, bijvoorbeeld in China.

slagerchina

Hierdoor en doordat de wereldbevolking in omvang is toegenomen, is de vleesproductie wereldwijd snel gegroeid. Dat heeft steeds grotere gevolgen gehad voor het milieu, de levende natuur, de volksgezondheid en voor het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, landbouwgrond en water:

  • Veeteeltbedrijven stoten methaan en andere broeikasgassen uit en dragen hiermee bij aan de opwarming van de aarde. Volgens het artikel ‘Key facts and findings’ van de Voedsel en Landbouworganisatie FAO komt 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen voor rekening van de veehouderij.

  • Om land vrij te maken voor de teelt van gewassen die als veevoer dienen, worden bossen gekapt in het Amazonegebied en andere gebieden. Dat veevoer is grotendeels bestemd voor landbouwbedrijven in rijke landen, zoals Nederland, en in opkomende economieën als China. In dat land krijgen honderden miljoenen varkens dat veevoer ook te eten.

  • Bodem en water raken vervuild door fosfaat uit de mest van boerderijdieren.

  • In de intensieve veehouderij komt veel fijnstof vrij. Vermoedelijk leidt dat tot meer luchtwegklachten bij mensen die een chronische longziekte hebben of een infectie aan de luchtwegen oplopen door het vrijgekomen fijnstof. Rond 2009 was er een epidemie van Q-koorts in Noord-Brabant. Deze ziekte kwam toen vooral voor in gebieden waar veel veeteeltbedrijven bij elkaar staan. Daar kregen veel meer mensen deze ziekte met ernstige luchtwegklachten dan op plekken waar weinig veeteelt bedrijven te vinden zijn. Bovendien raakten de meeste mensen ziek door Q-koorts in het gebied rond Sint-Oedenrode, waar veel veeteeltbedrijven met geiten bij elkaar staan.

    In maart 2020 werden deze gebieden in Noord-Brabant, net als de rest van de wereld getroffen door de epidemie van Covid-19. Lees meer hierover in het artikel ‘Coronahotspot 10 jaar geleden al zwaar getroffen door Q-koorts: ‘Dit gebied krijgt dubbele klappen’‘. 

    Lees verder op 'Bron: Vegetarisch eten 2'.

verwante lessen

Login Form