Microkredieten - wat doen de vn?


De VN hechten groot belang aan microkredieten als wapen in de strijd tegen armoede. Dat bleek toen ze 2005 uitriepen tot het Jaar van het Microkrediet.

YOmicrocredit2005

Ook het Noorse Nobelcomité, dat elk jaar de Nobelprijs voor de Vrede uitreikt, liet dat zien. In 2006 kende dit comité deze prijs toe aan Muhammad Yunus, de bedenker van het idee om arme mensen kleine leningen te geven, waarmee ze beter aan de kost kunnen komen (zie ook de SchoolTV-film over microkredieten).

Hoeveel belang de VN hecht aan bestrijding van armoede, is ook te zien aan de verklaring die de organisatie in 2015 uitbracht. Van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit die verklaring, die in 2030 moeten zijn behaald, luidt de eerste, dat extreme armoede dan de wereld uit moet zijn.

Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking. Tot begin 2020 daalde dit percentage. Maar door een wereldwijde epidemie van een nieuw besmettelijk virus, SARS-CoV-2, dat bij mensen de ziekte Covid-19 verwekt, raakte de economie overal ter wereld in een diepe recessie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, gingen de meeste landen een tijd in lockdown. Dat wil onder meer zeggen: sommige bedrijven moesten tijdelijk sluiten en mensen moesten zo veel mogelijk thuis gaan werken. Dat was bijvoorbeeld in India, en ook in sommige Latijns-Amerikaanse landen, een groot probleem omdat veel mensen daar op straat kleine spullen verkopen, auto’s wassen, schoenen poetsen en andere klussen doen. Daardoor kwamen steeds meer mensen in die landen zonder inkomen te zitten en vervielen er (weer) in extreme armoede.

 

verwante lessen

Login Form