Kinderarbeid - bron: economische groei


Economische groei leidt in ontwikkelingslanden op korte termijn tot meer kinderarbeid. Uma Kambhampati en Raji Rajan van de Britse University of Reading hebben de arbeidsparticipatie van kinderen van 5 tot 15 jaar in vijftien Indiase deelstaten onderzocht. Ze publiceerden de resultaten van dit onderzoek in een artikel met als titel ‘Economic Growth: a panacea for child labor?’ in 2006.

Het percentage kinderen voor wie arbeid de belangrijkste dagtaak was, liep uiteen van 4,11 procent en 4,59 procent in de zeer arme deelstaten Bihar en Uttar Pradesh tot maximaal 17,27 procent in het veel rijkere Andhra Pradesh.

De auteurs stelden vast dat de staten met de grootste economische groei ook de sterkste toename in kinderarbeid lieten zien. Dat is te verklaren, omdat een toename in het bruto inkomen van de inwoners van een deelstaat gepaard gaat met een grotere vraag naar ongeschoolde werknemers in de landbouw.

Kinderen kunnen daarin gemakkelijk voorzien, omdat zij beschouwd worden als verborgen arbeidsreserve.

kinderarbeid veld

Met deze toename van de vraag naar arbeid, zo schreven de auteurs, is tot op heden onvoldoende rekening gehouden.

Als door de economische groei het gezinsinkomen stijgt, kunnen meer ouders het zich permitteren kinderen naar school te sturen. Doorgaans zullen ook scholen verbeteren, evenals de infrastructuur. Die factoren dragen bij aan een afname in kinderarbeid op de lange termijn. Economische groei gaat dan ook op lange termijn daadwerkelijk samen met een afname in kinderarbeid.

Cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties laten zien dat wereldwijd het percentage werkende kinderen tussen 1950 en 2000 is gedaald van 28 naar 11 procent. In Europa bedroeg het percentage werkende kinderen aan het einde van de 20e eeuw 0,04. India heeft tussen 1950 en 2000 een daling laten zien van 35 naar 12 procent.

Kambhampati en Rajan benadrukken in hun artikel dat zij zich niet verzetten tegen economische ontwikkeling als zodanig. Wel willen zij de aandacht vestigen op het feit dat negatieve gevolgen op korte termijn vooraf kunnen gaan aan de gunstige effecten van economische groei op lange termijn.

 

verwante lessen

Login Form