Kinderarbeid - bron: noodzakelijk kwaad?


Kinderarbeid wordt door velen gezien als een noodzakelijk kwaad. Het inkomen van het kind zou nodig zijn voor het gezin om te kunnen overleven. Recente ervaringen in India laten zien dat arme kinderen, meestal kastelozen of dalits, vaak vroegtijdig de school verlaten. Redenen zijn de slechte kwaliteit van het onderwijs en de discriminatie van de dalit-kinderen, en vooral van meisjes. Ook het ontbreken van een onderwijsinspectie en de bureaucratische barrières zorgen ervoor dat kinderen niet naar school gaan. Tegelijkertijd houdt kinderarbeid de armoede van gezinnen eerder in stand dan dat ze die oplost: de vicieuze cirkel van armoede en analfabetisme.

Wet tegen kinderarbeid
India’s belangrijkste wet inzake kinderarbeid is de Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act uit 1986. Deze wet vermeldt een aantal beroepen die kinderen niet mogen uitoefenen en reguleert de werktijd van kinderen in een aantal andere sectoren tot niet meer dan zes uur per dag. Alle soorten kinderarbeid die worden uitgevoerd ‘met hulp van de familie’ zijn toegestaan en vallen niet onder de wetten op het gebied van kinderarbeid. De meeste kinderarbeid is dus niet verboden en niet gereguleerd en ook de handhaving van de wet is ronduit zwak te noemen.

Maar daar lijkt verandering in te komen. In januari 2017 heeft de Indiase regering twee belangrijke conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties getekend. Dat zijn de conventie over de minimumleeftijd die werknemers moeten hebben (nr. 138) en de conventie die de ergste vormen van kinderarbeid verbiedt (nr. 182). Lees hierover meer op https://www.iasabhiyan.com/convention-182-convention-138-international-labour-organisation/.

Deze stap komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Indiase overheid was tot 2017 al bezig zich in te spannen om kinderarbeid tegen te gaan. Zo nam India al in 2009 de ‘Right to Education Act’ aan. Hiermee werd de leerplicht, inclusief controle- en onderwijscapaciteit, stevig verankerd voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

naarschool
Nationaal programma tegen kindarbeid
India heeft een nationaal kinderarbeid-programma dat als doel heeft het opzetten van speciale scholen voor voormalige kindarbeiders in de meeste delen van het land. De bedoeling is om deze kinderen voor te bereiden op integratie in het gewone onderwijssysteem van de overheid.

Overheidsscholen functioneren echter vaak slecht en zijn niet toegerust op oudere kinderen, die kindarbeider zijn geweest. Het IPEC (International Programme for the Elimination of Childlabour), het wereldwijde kinderarbeidprogramma van de ILO, is ook actief in een aantal delen van India.

 

verwante lessen

Login Form