Kinderarbeid - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

Lees in je eentje de bron ‘Marktprijs’ en kijk naar de video van SchoolTV en lees de bron ‘Wat doen de VN?’. Trek er 15 minuten voor uit.

Daarna gaan jullie in twee groepen aan de slag met de volgende stelling: ‘De overheid moet wereldwijd het voortouw nemen om een einde te maken aan kinderarbeid’.

  • Groep A verzamelt aan de hand van de overige bronnen in de les argumenten om deze stelling te verdedigen.
  • Groep B verzamelt op dezelfde manier argumenten om deze stelling aan te vechten.

Voor deze bronnenstudie krijg je 45 minuten de tijd, dus verdeel het leeswerk onder elkaar.

Vaardig een lid van de groep af voor een paneldiscussie. In deze discussie proberen de panelleden elkaar van elkaars standpunt te overtuigen. Daar krijgen ze 10 minuten de tijd voor.

Ten slotte vragen we aan de hele klas wie van de twee panelleden zijn of haar standpunt het best heeft verdedigd.

Voor dit gesprek ruimen jullie de rest van de tijd in.

 

verwante lessen

Login Form