Kinderarbeid - opdracht

 

opdrachtIs bemoeienis van ‘de politiek’ met wetgeving werkelijk niet nodig om kinderarbeid te doen verdwijnen? Of is het – wat andere economen geloven – wel degelijk nodig dat er wetten zijn die kinderen van de werkvloer houden en in de schoolbanken houden tot ze hun school hebben afgemaakt?

En wat als de economie van een land klappen krijgt en de vraag naar arbeid daardoor dermate sterk daalt dat het gemiddelde arbeidsloon omlaag gaat? Is het dan niet handig dat er wetten tegen kinderarbeid zijn en dat naleving ervan wordt gehandhaafd?

Ten slotte: is het wel zo erg en heeft het een positieve kant voor kinderen als ze werken, zolang ze maar voldoende tijd overhouden om naar school te gaan?

Stof genoeg tot nadenken, en dat gaan jullie doen aan de hand van de bronnen in deze les.

Daarna gaan jullie een discussie aan rond de vraag of de overheid een actieve rol moet blijven spelen bij het uitbannen van kinderarbeid of niet.

 

verwante lessen

Login Form