Kinderarbeid

 

In de meeste landen worden arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers niet alleen bepaald door hoe de economie werkt, maar ook door wetgeving. Zo is het in Nederland bij wet, op een paar uitzonderingen na, verboden om kinderen te laten werken. Ook in alle andere landen is kinderarbeid bij wet verboden. Maar in landen met een zwakke economie en/of veel corruptie komt nog steeds kinderarbeid voor. Er werken daar nog kinderen om bij te verdienen, omdat anders hun ouders en andere familieleden niet rond kunnen komen. Die kinderen hebben weinig of helemaal geen tijd om naar school te gaan, wat een negatieve invloed heeft op hun toekomst.

kinderarbeid stenensjouwen

Volgens sommige economen zal kinderarbeid vanzelf verdwijnen als de economie van een land maar blijft groeien en het gemiddelde salaris er stijgt. Dan zou het op den duur niet meer nodig zijn dat er kinderen meewerken om hun familie te onderhouden, waardoor ze weinig of geen onderwijs meer kunnen volgen.

 

verwante lessen

Login Form