Helpt hulp? - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe Nederland en andere westerse landen  ontwikkelingssamenwerking aanpakken.
  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe China ontwikkelingssamenwerking aanpakt.
  • De leerlingen hebben gezien welke criteria westerse landen en China hanteren om na te gaan wanneer een land of groep landen in aanmerking komt voor ontwikkelingssamenwerking.
  • De leerlingen kunnen enkele criteria benoemen en beschrijven aan de hand waarvan wordt beoordeeld in welke mate ontwikkelingssamenwerking ten goede komt aan de landen die deze hulp krijgen.
  • De leerlingen hebben gezien welke rol de Verenigde Naties spelen bij hulp van rijke landen aan ontwikkelingslanden.

 

verwante lessen

Login Form