Globalisering, vloek of zegen? - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen hoe de geglobaliseerde wereld waarin we nu leven, is ontstaan.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke rol het gedachtengoed van Adam Smith hierin heeft gespeeld.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van de dagelijkse praktijk enkele voordelen van globalisering benoemen.
  • De leerlingen kunnen aantonen waarom globalisering niet altijd de belofte waarmaakt, dat op den duur niemand ter wereld meer te kampen zal hebben met armoede en gebrek.
  • De leerlingen hebben aan de hand van twee voorbeelden gezien dat de geglobaliseerde wereld kwetsbaar is en ontwricht kan raken.
  • De leerlingen kunnen aangeven wat de overheid kan doen aan de kwetsbaarheid van de geglobaliseerde wereld en de ongelijke verdeling van de welvaart in deze wereld.

 

verwante lessen

Login Form