Fair trade - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat een productieketen is.
  • De leerlingen kunnen vier criteria benoemen en beschrijven waar handel in producten die door de detailhandel worden verkocht, aan moet voldoen om ‘eerlijk’ of ‘fair’ genoemd te mogen worden.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van die criteria aangeven, welke aanpassingen er nodig zijn in productieketens, om te komen tot eerlijke handel.
  • De leerlingen kunnen enkele VN-organisaties benoemen, en daarnaast twee andere internationale organisaties die eerlijke handel bevorderen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen op welke manieren de Nederlandse regering eerlijke handel kan bevorderen

 

verwante lessen

Login Form