Fair trade - bron: loon naar werken


De Vereniging van Wereldwinkels hanteert criteria voor eerlijke handel. Volgens deze winkels is eerlijke handel een samenwerking tussen producenten, handelaren en consumenten met als doel:

 • Opheffing van de handelsbelemmeringen die producenten in ontwikkelingslanden ondervinden;
 • Vergroting van de markttoegang van die producenten;
 • Bevordering van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden;

De Vereniging van Wereldwinkels kiest daarbij speciaal voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten, en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkelingslanden zijn in dit verband landen die de Wereldbank aanduidt als ontwikkelingsland. Oost-Europese landen die (nog) geen lid zijn van de Europese Unie worden hier niet toe gerekend.

fairtradewinkelEen Wereldwinkel in Nijmegen

Criteria voor alle handelspartners in de eerlijke handelsketen:

 • Ze streven aantoonbaar naar een mensvriendelijk beleid en naar verbetering van de positie van vrouwen;
 • Ze maken zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling tot een onderdeel van al hun activiteiten;
 • Ze hebben een voorkeur voor producten die zo veel mogelijk stadia in het productieproces hebben doorlopen in ontwikkelingslanden.

Extra criteria voor producenten(organisaties) waarmee ze tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden voor een mens- en milieuvriendelijke productie:

 • Betaling van een prijs aan hun leveranciers, dan wel een loon aan hun werknemers, waarmee deze beiden naar de lokale maatstaven redelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien;
 • Afwezigheid van aperte vormen van kinderarbeid (volgens ILO-normen), waaronder de eis dat kinderen tot 14 jaar geen arbeid verrichten;
 • Vakbondsvrijheid voor werknemers in loondienst;
 • Een gelijkwaardige positie en gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
 • Een veilige en gezonde werkomgeving;

Extra criteria voor leveranciers:

 • Ze ontwikkelen en onderhouden langdurige handelsrelaties met de producenten;
 • Ze betalen de producenten een prijs waarmee deze naar de lokale maatstaven redelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een prijs die bovendien rekening houdt met de criteria die voor verwerkende producenten gelden.

Zie ook https://www.fairtradeoriginal.nl/.

 

verwante lessen

Login Form