Fair trade - bron: handelsregels


GroenLinks heeft een eigen visie op hoe de wereldhandel eruit zou moeten zien en wat daar voor nodig is. In een verklaring die in 2010 op internet te vinden was, zet deze politieke partij deze visie uiteen:

"De globalisering (= toenemende wereldwijde verwevenheid tussen landen, bedrijven en personen op economisch, politiek en cultureel gebied) biedt grote kansen voor ontwikkelingslanden. Op dit moment profiteren zij te weinig van de wereldhandel. GroenLinks wil niet dat vrije handel, maar eerlijke handel het doel is.

globalisering

Ontwikkelingslanden moeten bijvoorbeeld beter verdienen aan hun export.

Handelsregels moeten veranderen om ontwikkelingslanden meer kansen te bieden. Bijvoorbeeld om niet alleen ruwe grondstoffen, maar ook bewerkte producten – waar ze veel meer aan verdienen – te kunnen exporteren. Om hun eigen industrie, landbouw en dienstensector te kunnen ontwikkelen moeten zij tijdelijk hun markt kunnen beschermen tegen rijke landen. Zo krijgen lokale ondernemers betere kansen. Alleen wanneer de wereldhandel eerlijker wordt, zal het lukken om misstanden waarmee die gepaard gaat, zoals kinderarbeid, kaalslag van tropische bossen en dierenleed, aan te pakken.

GroenLinks wil ook dat de winst die internationale bedrijven in ontwikkelingslanden maken, ten goede komt aan deze landen.

Via (ingewikkelde) financiële constructies sluizen bedrijven hun winst weg uit ontwikkelingslanden zonder daar belasting over te betalen. Nederland is door onze wetgeving een belastingparadijs voor dit soort constructies.

Dat kan en moet veranderen. Het bedrag dat ontwikkelingslanden aan belasting mislopen, is veel hoger dan wat zij via ontwikkelingssamenwerking krijgen.

Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat consumenten meer instrumenten in handen krijgen om bedrijven aan te spreken op hun gedrag. GroenLinks pleit voor een Europese wet die openbaarheid van productie en ketens voorschrijft. Producten met een fair trade-keurmerk dienen te worden vrijgesteld van btw en importheffingen".

Een soortgelijke verklaring, opgesteld door Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks, is te vinden op https://groenlinks.nl/standpunten/rechtvaardige-wereld/eerlijke-handel.

 

verwante lessen

Login Form