Fair trade - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Lees eerst in je eentje de bron ‘Wereldwijde handel’. Hierin zie je onder meer wat een productieketen is. Daar krijg je 10 minuten de tijd voor.

Daarna schrijven jullie in vier groepen aan het deel van het beleidsprogramma van de nieuwe partij. Iedere groep kiest een van de volgende thema’s:

  1. Arbeidsomstandigheden voor werknemers bij bedrijven in productieketens. Let daarbij op mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, voor zover die betrekking hebben op die arbeidsomstandigheden.
  2. Loon voor arbeid bij bedrijven in productieketens.
  3. Voorwaarden voor handel in landbouw- en andere producten uit ontwikkelingslanden. In hoeverre hebben de werknemers die deze producten maken profijt van de handel daarin?
  4. Al of niet duurzame productietechnieken bij bedrijven in productieketens.

Voor het schrijven van het programma trek je de rest van de tijd uit.

Lever je bijdrage in. Je leerkracht bundelt ze in een boekje.

 

verwante lessen

Login Form