Fair trade - opdracht

 

opdrachtIn het eerste citaat over handel uit de toelichting zit een verhulde verwijzing naar eerlijke handel of fair trade. Maar wat is dat precies en hoe kan Nederland actief helpen om de internationale handel meer ‘fair’ te maken?

Zoek dat uit en ga na wat de criteria zijn waar handel aan moet voldoen om ‘fair’ genoemd te mogen worden.

Daarna schrijven jullie een deel van het beleidsprogramma van een nieuw op te richten politieke partij in Nederland, dat gaat over handel en ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder over fair trade.

Al jaren denken kopstukken en andere leden van de PvdA, de SP en GroenLinks na over mogelijke samenwerking en zelfs over een fusie van hun partijen. PvdA en GroenLinks zijn al een heel eind op weg in die fusie.

Stel dat het zover komt en dat de partij, die dan ontstaat, jullie vraagt dat deel van haar programma te schrijven.

In dit stuk programma verwerken jullie de informatie uit de bronnen in de les.

 

verwante lessen

Login Form