Meer dan 8 miljard mensen - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom volgens Thomas Malthus en de Club van Rome de wereldbevolking niet eindeloos kan blijven groeien.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom volgens Hans Rosling steeds meer mensen in redelijke tot hoge welvaart kunnen leven, ondanks verdergaande groei van de wereldbevolking.
  • De leerlingen kunnen enkele trends benoemen en beschrijven die aangeven waarom Malthus en de Club van Rome waarschuwen voor ongebreidelde groei van de wereldbevolking.
  • De leerlingen kunnen enkele trends benoemen en beschrijven die aangeven waarom volgens Rosling verdergaande groei van de wereldbevolking niet tot meer armoede en andere ellende hoeft te leiden.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van Roslings betoog en ook aan de hand van de dagelijkse praktijk aangeven hoe de groei van de wereldbevolking kan worden afgeremd en of zelfs gestopt.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat de demografische transitie is en waarom niet elk land in dezelfde fase van die transitie zit.

 

verwante lessen

Login Form