1999 - Battle of Seattle - bron: gatt, wto en vn

 
De Wereldhandelsorganisatie WTO maakt geen deel uit van de Verenigde Naties, maar is wel een internationale organisatie die zich bezig houdt met het in goede banen leiden en bevorderen van internationale handel.

Het werd opgericht in 1995 als opvolger van een handelsverdrag en overlegplatform voor overleg op handelsgebied die bekend staan als de Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel GATT. Het verdrag werd in 1947 in Genève ondertekend door 23 landen en daar kwam ook de hoofdvestiging van het platform met die naam. Het hoofdkantoor van de WTO staat eveneens in Genève.

De taken van de WTO zijn bevordering van internationale handel, beslechting van handelsconflicten en opheffing van handelsbarrières. De basisfilosofie van de organisatie is dat internationale handel de beste en snelste manier is om de wereld welvarender te maken en dat daarom elk obstakel voor internationale vrijhandel uit de weg moet worden geruimd.

Bij de WTO zijn meer dan 160 landen aangesloten. Samen voeren al die landen 95% van de wereldhandel.

logo unctadWel een afdeling van de Verenigde Naties is de United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Die werd in 1964 opgericht en heeft zijn hoofdkwartier in Genève.

Zoals de naam al zegt, is de UNCTAD net als de WTO opgezet om de internationale handel en economische ontwikkeling te bevorderen.

De WTO en de UNCTAD houden regelmatig een onderhandelingsronde ter vrijmaking en bevordering van internationale handel. De UNCTAD doet dat om de vier jaar, de WTO om de twee jaar.

Lees meer over de UNCTAD de tekst ‘United Nations Conference on Trade and Development’ op https://nl.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development


Internationale handel en ontwikkeling zijn als thema’s terug te vinden in de lijst van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 heeft opgesteld. Die doelen moeten in 2030 zijn behaald.

Doel 8 is: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Doel 10 is: dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Doel 12 is: verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

En doel 17 is: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Voor het behalen van dit laatste doel is handel een van de instrumenten die moeten worden aangewend.

Wil je deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen in détail bekijken, klik op https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/

 

verwante lessen

Login Form