1999 - Battle of Seattle - bron: tien jaar na seattle


Hier volgen twee berichten uit 2010.

Iets meer dan tien jaar geleden werd als een donderslag bij heldere hemel een congres van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle door massaprotesten stilgelegd.

Vakbonden, milieuactivisten en andere activistenorganisaties sloegen de handen ineen om de schadelijke gevolgen van de vrije markt te ontmaskeren. Dankzij interne WTO-spanningen en de demonstraties op straat mislukte het congres. Het was de geboorte van de anders-globaliseringsbeweging.

Seattle was doorslaggevend in het bijeenbrengen van het versnipperde protest. De protesten toonden aan dat verzet tegen het (wereldwijde) neoliberalisme mogelijk was.

Naar: ‘Seattle 1999: Het begin van een mondiale beweging’ op  http://socialisme.nu/blog/nieuws/5415/seattle-1999-het-begin-van-een-mondiale-beweging/

protest2

Handel draait om de uitwisseling van goederen of diensten, of het nu gaat om onze gsm of auto, de groenten of het vlees op ons bord, de muziek die we beluisteren of de wijn die we drinken.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat wie werkt voor zijn product, dienst of arbeid een prijs krijgt waar fatsoenlijk van te leven valt.

Essentieel om nog van handel te spreken is in elk geval dat het moet gaan om vrije transacties van goederen of diensten waar alle partijen voordeel uit halen, dat m.a.w. niemand er armer van wordt.

Lach niet te vlug… want vele miljoenen mensen in vooral ontwikkelingslanden zijn op zulke perverse manier gekluisterd aan de wereldmarkt dat zij er inderdaad armer van worden.

Tot nu organiseren we die ongelijke situatie vooral via de Wereldhandelsorganisatie. Die kreeg de voorbije tien jaar zowat een blanco check om voluit te gaan voor de vrijmaking van de wereldmarkten, zeker als het goederen betreft, maar ook voor diensten en landbouw.

Het is een liberalisering zonder enige aandacht voor milieubekommernissen, sociale oogmerken of menselijke rechten, in de eerste plaats het recht op voldoende inkomen om op humane wijze te kunnen leven.

Naar een artikel op de PALA-website. Lees meer over anders-globalisten op http://nl.wikipedia.org/wiki/Andersglobalisme

 

verwante lessen

Login Form