1999 - Battle of Seattle - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Kijk eerst naar de SchoolTV-video.

Maak daarna acht groepen. Iedere groep pakt een bezwaar aan dat je in 1999 en ook nu nog tegen de almaar voortschrijdende globalisering kunt aanvoeren. Probeer ook na te gaan wat er gedaan wordt of moet worden gedaan om dat bezwaar weg te nemen.

Bij het bezwaar dat je gekozen hebt, zitten een of twee steekwoorden die je bij je onderzoek kunt gebruiken.

De bezwaren zijn:

 1. Productie goederen is kwetsbaar door opsplitsing ervan in meerdere stappen:
  Steekwoord: productieketen.
 2. Niet alle arbeiders profiteren van globalisering. Sommige arbeiders verdienen weinig en werken onder slechte omstandigheden voor grote bedrijven.
  Steekwoorden: lagelonenland, kinderarbeid.
 3. In rijke(re) landen gaan veel banen verloren omdat maakindustrie uit die landen verdwijnt.
  Steekwoorden: de-industrialisatie, Rust Belt.
 4. In ontwikkelingslanden verliezen veel mensen die in de landbouw werken hun middelen van bestaan door schaalvergroting en mechanisering van de landbouw.
  Steekwoord: cash crops.
 5. Ontwikkelingslanden verdienen weinig aan uitvoer van hun grondstoffen naar rijke(re) landen.
  Steekwoord: opkomende economie.
 6. Bedrijven houden weinig rekening met milieu en voedselveiligheid.
  Steekwoorden: milieueisen, kwaliteitseisen.
 7. Bedrijven doen soms zaken met en in landen waar de rechten van de mens op grote schaal worden geschonden.
  Steekwoord: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  van de VN.
 8. Bedrijven zoeken landen op waar ze weinig belasting hoeven te betalen.
  Steekwoorden: belastingontwijking, belastingparadijs.

Kijk de overige bronnen in de les door en ga aan de slag op internet. Maak een verslag van je onderzoek en de resultaten ervan.

Deze verslagen bundelen jullie in een boekje over globalisering. Jullie geven daarbij aan om een korte inleiding te maken voor het boekje waarin wordt aangegeven hoe de Battle of Seattle onze kijk op globalisering heeft beïnvloed.

 

verwante lessen

Login Form