1995 - Srebrenica - bron: het niod-onderzoek


Toen in Nederland was doorgedrongen dat bij Srebrenica duizenden moslims waren vermoord door Bosnisch-Servische soldaten, rees de vraag of de Nederlandse soldaten deze moslims niet hadden moeten beschermen tegen de Bosnisch-Servische legertroepen, en zo misschien deze massamoord hadden kunnen voorkomen. Het antwoord op die vraag bleek al snel ‘nee’ te zijn. Het mandaat van de soldaten sloot uit dat ze zelf aan de oorlog meededen en dus meer geweld hadden moeten gebruiken. Dat hadden ze wel móeten doen als ze de moslims hadden willen beschermen. Bovendien kon er geen sprake zijn van vredeshandhaving, omdat het in dat gebied volop oorlog was. De VN heeft dan ook later toegegeven dat ze de situatie in het gebied verkeerd had ingeschat.

In september 1996 kreeg het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD van de regering de opdracht onderzoek te doen naar de precieze toedracht van wat er in Srebrenica misging. Toen het NIOD-rapport in 2002 verscheen, nam premier Kok de politieke verantwoordelijkheid voor deze ramp en trad met zijn hele kabinet af.

niod

 

verwante lessen

Login Form