1995 - Srebrenica - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • hun onderzoeksverslag een helder, met feitenkennis ondersteund antwoord geeft op de vraag, die de leerlingen hebben onderzocht;
  • de leerlingen tijdens het klassengesprek elkaar en elkaars mening met respect hebben behandeld en iedere leerling evenveel gelegenheid heeft gehad om zijn of haar mening kenbaar te maken en met argumenten te onderbouwen.

 

verwante lessen

Login Form