1995 - Srebrenica - bron: succesfactoren

 
Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de factoren die een VN-missie tot een succes maken. Hoewel iedere missie anders is, en specifieke eisen stelt aan het VN-personeel, blijken er toch wel algemene zaken over te zeggen te zijn. Jaïr van der Lijn, een onderzoeker van het Instituut Clingendael, heeft enkele factoren op een rijtje gezet.

clingendaelClingendael is een onderzoeksinstituut en denktank op het gebied van internationale betrekkingen

  1. Toestemming, bereidheid en oprechtheid van de betrokken strijdende partijen om het conflict op een vreedzame manier op te lossen. Een vredesoperatie blijkt de meeste kans van slagen te hebben, als de strijdende partijen die voornemens ook in een concrete vredesovereenkomst hebben vastgelegd
  2. Medewerking van belangrijke spelers van buiten het conflict. Het blijkt dat de kans op succes van een vredesoperatie groter is, als de internationale gemeenschap er achter staat. Die gemeenschap krijgt een gezicht in de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en de landen die troepen leveren aan de missie. Vooral de steun van de Verenigde Staten blijkt van belang.
  3. Een helder, toepasselijk en uitvoerbaar mandaat. De doelen die in het mandaat worden geformuleerd, zijn zeer belangrijk. De mate waarin die kunnen worden gerealiseerd, hangt af van de situatie ter plekke. Sommige vredesovereenkomsten zijn zeer vaag geformuleerd. Ook meningsverschillen binnen de Veiligheidsraad kunnen leiden tot een vaag mandaat. Sinds de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië is duidelijk dat elke fase in een conflict een andere aanpak van de VN-troepen vraagt.
  4. Tijdig ingrijpen op het juiste moment. Als er te laat wordt ingegrepen in een conflict, is de kans kleiner voor partijen van buiten het conflict om er iets aan te doen. Als een conflict al hoog is opgelaaid, helpen zachte maatregelen weinig om het conflict een andere wending te geven. Ook is er bij laat ingrijpen weinig tijd om de oorzaken van het conflict goed te analyseren. Het lijkt het beste om in te grijpen voordat er een conflict uitbreekt.
  5. Deskundig leiderschap en personeel en duidelijke commandostructuren. Het blijkt dat het verloop van een missie sterk beïnvloed kan worden door het karakter en de vaardigheden van de personen die de leiding hebben. Maar ook de kwaliteit van de militairen en het burgerpersoneel is van belang. Verder is de beschikbaarheid van goed materieel van belang.

verwante lessen

Login Form