1972 - Na de Club van Rome - bron: groot alarm


Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen, maar al in augustus 1971 uitlekte, deed wereldwijd veel stof opwaaien. Het rapport had een grote uitwerking op het mondiale milieubewustzijn.

Volgens het rapport zou de rek er binnen 100 jaar uit zijn, als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo bleef consumeren. Met name de bevolkingsgroei en de industriële productie zouden fikse klappen krijgen, terwijl ook de uitputting van grondstoffen al binnen 50 jaar voor grote problemen zou gaan zorgen.

De Club van Rome bestond uit tientallen onderzoekers, technocraten (bestuurders die deskundig zijn op een bepaald wetenschappelijk of technisch gebied) en zakenlieden, die zich in april 1968 organiseerden en vanaf toen in Rome samenkwamen.

clubvanrome

Zo brachten ze een rapport uit, dat ze voorlegden aan  het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dat instituut werkte het rappprt verder uit, onder leiding van onderzoeker Dennis Meadows.

Wat het uiteindelijke rapport te melden had, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Al in 1968 schreef Paul Ehrlich over de overbevolking op aarde en in 1962 had Rachel Carson een boek geschreven, 'Silent Spring', over de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Ook de provo Roel van Duyn waarschuwde al meermalen dat het met de aarde de verkeerde kant op dreigde te gaan.

Het rapport van de Club van Rome behandelt vijf grote wereldproblemen, en hoe die met elkaar samenhangen: de groei van de mondiale bevolking, de voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. De alarmerende slotsom van het rapport was, dat als de wereld zo doorging met consumeren, er binnen 100 jaar grote problemen zouden ontstaan door de bevolkingsgroei en de groeiende industriële productie.

Naar: ‘Club van Rome – Grenzen aan de groei (1972) op https://historiek.net/club-van-rome-grenzen-aan-de-groei-1972/80577/

Zie ook de tekst ‘Silent Spring’ op https://nl.wikipedia.org/wiki/Silent_Spring

 

verwante lessen

Login Form