1972 - Na de Club van Rome - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht goed gemaakt als:

  • hun verslag met op feiten gebaseerde argumenten duidelijk maakt hoe ze denken over de toekomst van de aarde en de mensheid, en hoe belangrijk de waarschuwing ook nu nog is die de Club van Rome in 1972 heeft afgegeven, en
  • ze tijdens het klassengesprek met elkaar en met elkaars mening op respectvolle wijze zijn omgegaan en iedereen de kans heeft gekregen zijn of haar standpunt kenbaar te maken.

 

verwante lessen

Login Form